NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA. WYRÓŻNIENI JAKOŚCIĄ. SKUTECZNA REPREZENTACJA.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Czasy w jakich przyszło obecnie funkcjonować przedsiębiorcom wymagają obecności i udziału w prowadzeniu firmy grona specjalistów. Świadczona przez kancelarię obsługa prawna firm pozwoli Ci zdecydowanie rozwijać własny lub reprezentowany przez Ciebie biznes. Każdy przedsiębiorca działający na konkurencyjnym rynku potrzebuje obsługi prawnej. Nawet, jeżeli jeszcze sam nie jest jeszcze tego świadom.

Stale zmieniające się przepisy, gąszcz niezrozumiałych regulacji podatkowych, komplikacje związane z prowadzaniem spółki, czyhające w kontraktach pośród paragrafów niekorzystne klauzule… Sytuacji, w których można popełnić poważny błąd jest wiele. Ogranicz ryzyko w swoim biznesie i skorzystaj ze stałej obsługi prawnejktórą może zapewnić tylko adwokat.

Obsługa prawna, którą świadczę, wykonywana jest zawsze z uwzględnieniem potrzeb Klientów i obejmuje:

 • konsultacje  w  siedzibie  klienta,  w  tym  możliwość  stałej  obecności  prawnika  w  siedzibie klienta;
 • udzielanie bieżących porad w formie e-maili oraz konsultacji telefonicznych  potwierdzanych na piśmie na Państwa życzenie;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • uczestnictwo w negocjacjach;
 • reprezentację przed sądami i organami administracji;

Ponadto w zakresie działania przedsiębiorstwa, oferuję:

 • współudział w tworzeniu umowy (statusu) Spółki i jej zmian;
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych;
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami: US, ZUS, KRS;
 • pomoc prawną przy przygotowywaniu obrad organów Spółek;
 • opracowywanie projektów uchwał i protokołów;
 • pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń i koncesji;
 • przygotowanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych;
 • przygotowanie i analiza umów związanych z prowadzeniem dzielności gospodarczej;
 • pomoc prawna w windykacji należności;
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego;
 • przeprowadzanie audytów prawnych;