NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA. WYRÓŻNIENI JAKOŚCIĄ. SKUTECZNA REPREZENTACJA.

RESTRUKTURYZACJA


 

W sytuacji, w której przedsiębiorca zaczyna tracić płynność finansową lub – co gorsza – już stał się niewypłacalny, nie zawsze czeka go likwidacja firmy.

 

Dzięki postępowaniom restrukturyzacyjnym, funkcjonującym w Polsce od 2016 roku, możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami, przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych i sanacyjnych i dalsze funkcjonowanie na rynku.

 

Kluczowym czynnikiem jest w takiej sytuacji dokonanie wyboru odpowiedniego trybu postepowania oraz profesjonalne przygotowanie wniosku resptrukturyzacyjnego w jednym z czterech trybów:

  • postępowania o zatwierdzenie układu
  • przyspieszonego postępowania układowego
  • postępowania układowego
  • postępowania sanacyjnego

Nasza oferta obejmuje pomoc we wszystkich sprawach dotyczących restrukturyzacji. Pomożemy Ci w negocjacjach z wierzycielami. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie sprawy, zapewniając również profesjonalną reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

 

UPADŁOŚĆ


Otoczenie rynkowe sprawia, że są sytuacje w których nie udaje się uniknąć trwałej niewypłacalności, a co za tym idzie – upadłości dłużnika.

 

Pamiętaj, że w takiej sytuacji złożenie wniosku o upadłość jest obowiązkiem przedsiębiorcy – zarówno osoby fizycznej, jak spółki prawa handlowego. Tylko dochowanie tego obowiązku pozwoli skutecznie uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a w pewnych sytuacjach – również odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej.

 

Nasza Kancelaria z uwagi na wieloletnie doświadczenie adwokatów i radców prawnych cieszy się znaczącymi osiągnięciami w restrukturyzacji zobowiązań klientów – zarówno przeprowadzanej przed sądem, jak pozasądowej.

 

Zapewniamy obsługę przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego, który dzięki swojej sumienności gwarantuje wysoki poziom skuteczność podejmowanych działań.