NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA. WYRÓŻNIENI JAKOŚCIĄ. SKUTECZNA REPREZENTACJA.

 

Telefon:

+48 32 206 84 44

+48 664 416 231

 

e-mail:

biuro@kancelariakosmacki.pl

 

Kancelaria Adwokacka Michał Kosmacki

ul. Kochanowskiego 18/9,

40-035 Katowice

NIP 626 269 08 88

 

Rachunek bankowy:

20 2490 0005 0000 4500 5899 4933

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Michał Kosmacki w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 18/9. Inspektorem ochrony danych jest: Michał Kosmacki – biuro@kancelariakosmacki.pl. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO oraz w art. 6 ustawy z 25.05.1982 Prawo o adwokaturze, w celach związanych z udzielaniem pomocy prawnej i współpracą biznesową, w tym marketingowych oraz w celu prawem chronionych interesów klientów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, należy wykorzystać dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.